Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
229

III RC 91/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pruszkowie

Data orzeczenia: 2018-11-14

Data publikacji: 2019-01-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt III RC 91/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Pruszkowie, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Mirosław Barszcz Protokolant: st. sekr. sądowy Katarzyna Nowicka po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2018 r. w Pruszkowie na rozprawie sprawy z powództwa W. T. przeciwko D. T. o uchylenie obowiązku alimentacyjnego oraz z powództwa wzajemnego D. T. przeciwko W. T. o podwyższenie alimentów I oddala powództ
Czytaj więcej»

III RC 96/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pruszkowie

Data orzeczenia: 2018-05-09

Data publikacji: 2018-07-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt III RC 96/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 maja 2018 r. Sąd Rejonowy w Pruszkowie, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Mirosław Barszcz Protokolant: st.sekr.sądowy Katarzyna Nowicka po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2018 r. w Pruszkowie na rozprawie sprawy z powództwa małoletniego O. P. reprezentowanego przez przedstawicielkę ustawową A. Z. przeciwko M. P. o alimenty I zasądza od pozwanego M. P. na rzecz małoletniego syna O. P. u
Czytaj więcej»

III RC 99/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pruszkowie

Data orzeczenia: 2015-04-02

Data publikacji: 2015-05-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt III RC 99/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Pruszkowie, Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Mirosław Barszcz Protokolant: protokolant sądowy – stażysta Anna Niedbalska po rozpoznaniu w dniu 2 kwietnia 2015 r. w Pruszkowie na rozprawie sprawy z powództwa mal. N. K. reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową A. K. przeciwko M. K. o alimenty I zasądza od pozwanego M. K. na rzecz małoletniej c
Czytaj więcej»

III RC 105/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pruszkowie

Data orzeczenia: 2017-06-05

Data publikacji: 2017-08-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt III RC 105/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Pruszkowie, Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Mirosław Barszcz Protokolant: sekr.sądowy Katarzyna Nowicka po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2017 r. w Pruszkowie na rozprawie sprawy z powództwa małoletniego M. C. reprezentowanego przez przedstawicielkę ustawową J. C. (1) przeciwko P. C. (1) o alimenty I zasądza od pozwanego P. C. (1) na rzecz małoletni
Czytaj więcej»

III RC 105/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pruszkowie

Data orzeczenia: 2014-06-26

Data publikacji: 2014-07-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Umorzenie postępowania w związku z zawartą przez strony ugodą.
Sygn. akt: III RC 105/14 POSTANOWIENIE Dnia 26 czerwca 2014 r. Sąd Rejonowy w Pruszkowie Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Grażyna Paczesna Protokolant: Justyna Maciejak po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2014 r. w Pruszkowie na rozprawie sprawy z powództwa Z. P. przeciwko A. P. o obniżenie alimentów postanawia: I umorzyć postępowanie w sprawie, II. Przyznaje adwokat A. Z. tytułem wynagrodzenia za czynności pełnomocnika z urzędu kwotę 600 (sześćset) zło
Czytaj więcej»

III RC 107/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pruszkowie

Data orzeczenia: 2014-04-08

Data publikacji: 2014-05-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt III RC 107/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 kwietnia 2014r. Sąd Rejonowy w Pruszkowie Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Mirosław Barszcz Protokolant: Katarzyna Kuchnio po rozpoznaniu w dniu 08 kwietnia 2014r. w Pruszkowie na rozprawie sprawy z powództwa: małoletniego K. G. (1) reprezentowanego przez przedstawicielkę ustawową K. G. (2) przeciwko: A. G. o podwyższenie alimentów I podwyższa z dniem 28 lutego 2014 roku od poz
Czytaj więcej»

III RC 116/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pruszkowie

Data orzeczenia: 2015-12-04

Data publikacji: 2016-01-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Powództwo uwzględniono w części oddalając w pozostałym zakresie.
Sygn. akt: III RC 116/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 04 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Pruszkowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Grażyna Paczesna Protokolant: Justyna Maciejak Po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2015 r. w Pruszkowie na rozprawie sprawy z powództwa A. C. przeciwko P. C. o alimenty I Uchyla wyrok zaoczny tutejszego Sadu z dnia 03 czerwca 2015 r., II Zasadza – poczynając od dnia 02 marca 2015 r. – od pozwanego P. C.
Czytaj więcej»

III RC 124/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pruszkowie

Data orzeczenia: 2018-11-09

Data publikacji: 2019-02-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt III RC 124/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Pruszkowie, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Mirosław Barszcz Protokolant: st.sekr.sądowy Katarzyna Nowicka po rozpoznaniu w dniu 30 października 2018 r. w Pruszkowie na rozprawie sprawy z powództwa N. D. przeciwko T. D. o alimenty I zasądza od pozwanej T. D. na rzecz córki N. D. urodzonej (...) tytułem alimentów kwotę 700 (siedemset) złotych mie
Czytaj więcej»

III RC 133/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Pruszkowie

Data orzeczenia: 2014-06-30

Data publikacji: 2014-07-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Oddala powództwo i zarządza koszty procesu.
Sygn. akt III RC 133/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 czerwca 2014 r. Sąd Rejonowy w Pruszkowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Grażyna Paczesna Protokolant: Magdalena Wójcik Po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2014 r. w Pruszkowie na rozprawie sprawy z powództwa R. D. przeciwko małoletnim: A. D. i P. D. , reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego – matkę K. D. o obniżenie alimentów I. Powództwo oddala, II. Zasądza od powoda
Czytaj więcej»

III RC 141/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pruszkowie

Data orzeczenia: 2019-09-19

Data publikacji: 2020-02-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Zmiana stosunków może prowadzić do uchylenia obowiązku alimentacyjnego. Powyższy przepis ma zastosowanie również w przypadku alimentów zasądzonych między małżonkami.
Sygn. Akt III RC 141/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 września 2019 roku Sąd Rejonowy w Pruszkowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : Sędzia Marta Węglewska Protokolant : Agnieszka Curyl po rozpoznaniu w dniu 5 września 2019 roku w Pruszkowie na rozprawie sprawy z powództwa Z. Z. przeciwko M. Z. o ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego oraz z powództwa M. Z. przeciwko Z. Z. o podwyższenie alimentów I Oba powództwa oddala; II Koszty postepowan
Czytaj więcej»