Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
246

I C 1304/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pruszkowie

Data orzeczenia: 2015-12-16

Data publikacji: 2016-02-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Uregulowania ogólnych warunków umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi przyznające towarzystwu ubezpieczeniowemu uprawnienie do zatrzymania w razie wcześniejszego rozwiązania umowy opłaty likwidacyjnej w kwocie powodującej utratę większości środków zgromadzonych przez ubezpieczonego rażąco naruszają dobre (...)
Sygn. akt I C 1304/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Pruszkowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Grzegorz Murawski Protokolant - sekr. sądowy Dominika Kołton po rozpoznaniu w dniu: 16 grudnia 2015 roku w P. na rozprawie sprawy z powództwa: A. M. (1) przeciwko: (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda A. M. (1) kwotę 3 736,66 (trzy tysiące siedemset trzydzieści sześć 66/1
Czytaj więcej»

I C 1322/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pruszkowie

Data orzeczenia: 2016-04-18

Data publikacji: 2016-06-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Nie jest możliwe, mimo spełnia przesłanek przewidzianych w przepisie art. 231 § 1 kc, uwzględnienie powództwa o przeniesienie własności działki, na której samoistny posiadacz wzniósł budynek, o ile, na skutek wykonania takiego orzeczenia, wytworzyłaby się sytuacja uniemożliwiająca racjonalne korzystanie z pozostałej części nieruchomości.
Sygn. akt I C 1322/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy w P. I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący:SSR Grzegorz Murawski Protokolant - sekr. sądowy D. K. po rozpoznaniu w dniu: 18 kwietnia 2016 roku w P. na rozprawie sprawy z powództwa: A. K. , T. L. , D. L. , K. G. , J. G. , J. W. , H. W. , K. O. , A. F. , M. F. , J. M. , E. D. , S. D. , G. P. , W. S. , H. P. , A. P. , Z. S. , M. S. , A. D. , P. D. , P. C. , A. C. , M. J. , M.
Czytaj więcej»

I C 1369/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Pruszkowie

Data orzeczenia: 2014-01-13

Data publikacji: 2014-04-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1369/13 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy w Pruszkowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tadeusz Bulanda Protokolant: Anna Studzińska po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2014 r. w Pruszkowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w W. przeciwko K. C. o zapłatę 1. oddala powództwo, 2. zasądza od (...) Sp. z o.o. w W. na rzecz K. C. kwotę 1 217 (jeden tysiąc dwieście siedemnaście) złotych tytułem
Czytaj więcej»

I C 1420/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pruszkowie

Data orzeczenia: 2016-01-22

Data publikacji: 2016-04-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Od uprawnionego do świadczeń alimentacyjnych, który uzyskał postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia takich należności na czas toczącego się postępowania nie można, co do zasady, wymagać, aby zużywając środki uzyskane z tytułu takiego zabezpieczenia musiał liczyć się z obowiązkiem ich zwrotu w razie oddalenia w drugiej instancji jego wniosku (...)
Sygn. akt I C 1420/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w Pruszkowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący:SSR Grzegorz Murawski Protokolant - sekr. sądowy Dominika Kołton po rozpoznaniu w dniu: 22 stycznia 2016 roku w P. na rozprawie sprawy z powództwa: P. Z. przeciwko: E. Z. o zapłatę I Powództwo oddala II Odstępuje od obciążania powoda kosztami zastępstwa procesowego strony pozwanej. UZASADNIENIE W pozwie z dnia 1 październik
Czytaj więcej»

II K 89/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pruszkowie

Data orzeczenia: 2015-05-18

Data publikacji: 2015-06-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 89/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 maja 2015 r. Sąd Rejonowy w Pruszkowie, II Wydział Karny, w składzie: Przewodniczący SSR Tomasz Pronobis Protokolant Magdalena Szczepaniak po rozpoznaniu dniach 15.04.2015 r. i 13.05.2015 r. w obecności prokuratora E. Z. (1) i E. D. (1) sprawy K. B. urodzonego (...) syna T. i D. z d. W. oskarżonego o to, że: I w dniu 5 października 2014 r. w P. na terenie S. P. przy ul. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z nieustalonym
Czytaj więcej»

II K 82/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pruszkowie

Data orzeczenia: 2014-01-13

Data publikacji: 2014-02-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 82/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy w Pruszkowie Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Marcin Waszkiewicz, Protokolant: Martyna Zybała, Anna Kamińska, Marta Sawoszczuk w obecności prokuratora Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie M. Ż. , S. M. , J. G. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10.06.2013r., 23.09.2013 r., 26.11.2013 r., 8.01.2014 r. sprawy przeciwko: I. B. ur. (...) w W. , c. K. i B. z d. M. , oskarżonej o to, że:
Czytaj więcej»

II K 224/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pruszkowie

Data orzeczenia: 2014-12-30

Data publikacji: 2015-02-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 224/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Pruszkowie, II Wydział Karny, w składzie: Przewodniczący SSR Tomasz Pronobis Protokolant: Magdalena Szczepaniak po rozpoznaniu dnia 14.05, 23.06, 19.11, 17.12 i 23.12.2014 r. przy udziale Prokuratora: Waldemara Węgrzyn, A. R. , P. R. , M. G. , I. J. przeciwko M. O. synowi G. i U. z domu N. urodzonemu w dniu (...) w W. oskarżonemu o to, że w 2004 r. w m-ci S. za J. gm. R. działając wbrew przepis
Czytaj więcej»

II K 266/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pruszkowie

Data orzeczenia: 2014-03-31

Data publikacji: 2014-04-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 266/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 marca 2014 r. Sąd Rejonowy w Pruszkowie Wydział II Karny, w składzie: Przewodniczący: SSR Albert Parzyszek Protokolant: Małgorzata Kulesz w obecności Prokuratora Rejonowego M. G. (1) , P. R. , A. K. , S. M. , po rozpoznaniu na rozprawie dnia 12.11.2013 r., 8.01.2014 r., 3.02.2014 r., 24.02.2014 r., 25.03.2014 r., 31.03.2014 r., sprawy 1 S. L. (1) urodz. (...) w P. syna M. i Z. ; 2 M. M. urodz. (...) w W. córki H. i E. ; oska
Czytaj więcej»

II K 460/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pruszkowie

Data orzeczenia: 2016-03-21

Data publikacji: 2016-04-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 460/14 3 Ds 558/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Pruszkowie II Wydział Karny w składzie: Przewodnicząca - Sędzia SR Marianna Kryń - Kosieradzka Protokolant - Sylwia Wasilewska w obecności Prokuratora – I. J. po rozpoznaniu w dniach 12 sierpnia 2015 roku i 7 marca 2016 roku sprawy C. J. ur. (...) w G. syna T. i D. z d. R. oskarżonego o to, że: I. w dniu 1 lutego 2005 r. w N. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowad
Czytaj więcej»

II K 474/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pruszkowie

Data orzeczenia: 2014-12-11

Data publikacji: 2015-02-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 474/14 3 Ds 250/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 grudnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Pruszkowie II Wydział Karny w składzie: Przewodnicząca - Sędzia SR Marianna Kryń - Kosieradzka Protokolant - Daria Raszewska przy udziale Prokuratora – M. G. po rozpoznaniu w dniu 17 października i 4 grudnia 2014 roku sprawy przeciwko R. B. ur. (...) w K. synowi M. i T. z d. D. oskarżonemu o to, że: I.w dniu 16 maja 2013r. w R. zabrał w celu przywłaszczenia paletę wraz z tynkiem g
Czytaj więcej»